تماس با هویتا

آدرس کدپستی تلفن فکس پست الکترونیک
خیابان آزادی، خیابان حبیب ا...، کوچه قاسمی، پلاک 37، طبقه 5
1459995841 021-61975500  داخلی 1581 021-66090299 info@hovita.ir

  روابط عمومی: info@hovita.ir

 واحد فروش: 61975500-021  داخلی 1581

 واحد پشتیبانی: 61975500-021 داخلی 1525

  خیابان آزادی، خیابان حبیب ا...، کوچه قاسمی، پلاک 37، طبقه 5

  کدپستی: 1459995841

  دورنگار : 66090299-021

logo-samandehi