راه اندازی مراکز میانی

طراحی و استقرار مراکز صدور گواهی

شرکت فناوران هویت الکترونیکی امن تاکنون خدمات مختلفی در ارتباط با مراکز صدور گواهی الکترونیکی ارائه نموده است. برخی از خدمات قابل ارائه در این زمینه به شرح زیر است.

 

  • طراحی، راه‌اندازی و پشتیبانی مراکز صدور گواهی

o      اخذ مجوز از مرکز ریشه

o      طراحی و راه‌اندازی مرکز داده

o      طراحی و تأمین سخت‌افزار و نرم‌افزار مرکز صدور

o      تهیه و تدوین اسناد سیاست‌های گواهی و دستورالعمل اجرایی گواهی

o      تهیه، تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های امنیتی

o      ارایه آموزش‌های مرتبط با زیرساخت کلید عمومی

o      مشاوره و نظارت بر طراحی و پیاده‌سازی

o      نگهداری و پشتیبانی

 

  • میزبانی مراکز صدور گواهی
  • ارزیابی و بازرسی مراکز صدور گواهی

o      دستورالعمل‌ها و رویه‌ها

o      اسناد فنی

o      مرکز داده

o      سخت‌افزارها و نرم‌افزارها

o      امنیت

o      منابع انسانی

  • ارایه محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری PKI

o      سامانه نرم‌افزاری صدور و مدیریت گواهی پارس‌تراست

o      توکن امنیتی پارس‌کی

  روابط عمومی: info@hovita.ir

 واحد فروش: 61975500-021  داخلی 1581

 واحد پشتیبانی: 61975500-021 داخلی 1525

  خیابان آزادی، خیابان حبیب ا...، کوچه قاسمی، پلاک 37، طبقه 5

  کدپستی: 1459995841

  دورنگار : 66090299-021

logo-samandehi